Re: [xep-support] nonbreaking hyphen

From: Keith - Parenty Reitmeier, Inc. <keith@parenty.mb.ca>
Date: Mon May 29 2006 - 06:52:16 PDT

One way is to use &#xFEFF; (ZERO WIDTH NO BREAK SPACE) after the
hyphen. This works beautifully for us.

eg. s-&#xFEFF;Gravenhage

Regards,
Keith

On 29-May-06, at 1:08 AM, Henk Rutten wrote:

> Names of cities like 's-Gravenhage or 's-Hertogenbosch are not
> permitted to be hyphenated after the dash.
> In our xml files we use the entity for a nonbreaking hyphen in these
> names: 's&#8209;Gravenhage or 's&#x2011;Gravenhage.
>  
> Both entities don't seem to work, the words are still hyphenated after
> the dash. Any ideas what is causing this behaviour or how we can avoid
> this behaviour?
>  
> Kind regards,
>  
> Henk Rutten
>
> ------------------------------------------------
> Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de personen of organisatie
> aan wie het is gericht. Het bericht kan informatie bevatten die
> persoonlijk en vertrouwelijk is. Tevens kan het informatie bevatten
> die niet publiekstoegankelijk van aard is. GrafiData Media &
> Informatie Technologie aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de
> inhoud van dit bericht en eventuele bijlagen in strijd is met de Wet
> of de goede zeden. Voor het geval de ontvanger van dit bericht niet de
> bedoelde persoon of organisatie is, wordt hierbij vermeld dat verdere
> verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht
> strikt verboden is en verzoeken wij u de inhoud niet te gebruiken en
> de afzender direct te informeren. Dank voor uw medewerking.
>  

-------------------
(*) To unsubscribe, send a message with words 'unsubscribe xep-support'
in the body of the message to majordomo@renderx.com from the address
you are subscribed from.
(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service http://www.renderx.com/terms-of-service.html
Received on Mon May 29 07:23:57 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Mon May 29 2006 - 07:23:58 PDT