RE: [xep-support] nonbreaking hyphen

From: Henk Rutten <hrutten@grafidata.nl>
Date: Mon May 29 2006 - 07:19:34 PDT

Hi David,

This also works beautifully for us, thanks!

Is the nonbreaking hyphen entity not implemented correctly in XEP, that you
had to create such kind of workaround?

Regards,
Henk Rutten

------------------------------------------------
Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de personen of organisatie aan wie
het is gericht. Het bericht kan informatie bevatten die persoonlijk en
vertrouwelijk is. Tevens kan het informatie bevatten die niet
publiekstoegankelijk van aard is. GrafiData Media & Informatie Technologie
aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de inhoud van dit bericht en
eventuele bijlagen in strijd is met de Wet of de goede zeden. Voor het geval
de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of organisatie is,
wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of
vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is en verzoeken wij u de
inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren. Dank voor uw
medewerking.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: owner-xep-support@renderx.com [mailto:owner-xep-support@renderx.com]
Namens Keith - Parenty Reitmeier, Inc.
Verzonden: maandag 29 mei 2006 15:52
Aan: xep-support@renderx.com
Onderwerp: Re: [xep-support] nonbreaking hyphen

One way is to use &#xFEFF; (ZERO WIDTH NO BREAK SPACE) after the hyphen.
This works beautifully for us.

eg. s-&#xFEFF;Gravenhage

Regards,
Keith

On 29-May-06, at 1:08 AM, Henk Rutten wrote:

> Names of cities like 's-Gravenhage or 's-Hertogenbosch are not
> permitted to be hyphenated after the dash.
> In our xml files we use the entity for a nonbreaking hyphen in these
> names: 's&#8209;Gravenhage or 's&#x2011;Gravenhage.
>  
> Both entities don't seem to work, the words are still hyphenated after
> the dash. Any ideas what is causing this behaviour or how we can avoid
> this behaviour?
>  
> Kind regards,
>  
> Henk Rutten
>
> ------------------------------------------------
> Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de personen of organisatie
> aan wie het is gericht. Het bericht kan informatie bevatten die
> persoonlijk en vertrouwelijk is. Tevens kan het informatie bevatten
> die niet publiekstoegankelijk van aard is. GrafiData Media &
> Informatie Technologie aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de
> inhoud van dit bericht en eventuele bijlagen in strijd is met de Wet
> of de goede zeden. Voor het geval de ontvanger van dit bericht niet de
> bedoelde persoon of organisatie is, wordt hierbij vermeld dat verdere
> verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht
> strikt verboden is en verzoeken wij u de inhoud niet te gebruiken en
> de afzender direct te informeren. Dank voor uw medewerking.
>  

-------------------
(*) To unsubscribe, send a message with words 'unsubscribe xep-support'
in the body of the message to majordomo@renderx.com from the address you are
subscribed from.
(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service
http://www.renderx.com/terms-of-service.html

-------------------
(*) To unsubscribe, send a message with words 'unsubscribe xep-support'
in the body of the message to majordomo@renderx.com from the address
you are subscribed from.
(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service http://www.renderx.com/terms-of-service.html
Received on Mon May 29 07:53:03 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Mon May 29 2006 - 07:53:03 PDT