[xep-support] nonbreaking hyphen

From: Henk Rutten <hrutten@grafidata.nl>
Date: Sun May 28 2006 - 23:08:00 PDT

Names of cities like 's-Gravenhage or 's-Hertogenbosch are not permitted to
be hyphenated after the dash.
In our xml files we use the entity for a nonbreaking hyphen in these names:
's&#8209;Gravenhage or 's&#x2011;Gravenhage.
 
Both entities don't seem to work, the words are still hyphenated after the
dash. Any ideas what is causing this behaviour or how we can avoid this
behaviour?
 
Kind regards,
 
Henk Rutten

------------------------------------------------
Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de personen of organisatie aan wie
het is gericht. Het bericht kan informatie bevatten die persoonlijk en
vertrouwelijk is. Tevens kan het informatie bevatten die niet
publiekstoegankelijk van aard is. GrafiData Media & Informatie Technologie
aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de inhoud van dit bericht en
eventuele bijlagen in strijd is met de Wet of de goede zeden. Voor het geval
de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of organisatie is,
wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of
vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is en verzoeken wij u de
inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren. Dank voor uw
medewerking.

 

-------------------
(*) To unsubscribe, send a message with words 'unsubscribe xep-support'
in the body of the message to majordomo@renderx.com from the address
you are subscribed from.
(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service http://www.renderx.com/terms-of-service.html
Received on Sun May 28 23:47:21 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Sun May 28 2006 - 23:47:22 PDT