[xep-support] Masterpage for chapter start

From: Henk Rutten <hrutten@grafidata.nl>
Date: Thu Feb 10 2005 - 07:11:21 PST

Hello,
 
We have an xml document, which contains several chapters. Each chapter has
to start on a new page and has a different lay-out than the custom
left/right pages. We have created a masterpage for these chapter start
pages, but how can these masterpages be applied to the chapter openings?
 
kind regards,
 
Henk Rutten
GrafiData Deventer

------------------------------------------------
Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de personen of organisatie aan wie
het is gericht. Het bericht kan informatie bevatten die persoonlijk en
vertrouwelijk is. Tevens kan het informatie bevatten die niet
publiekstoegankelijk van aard is. GrafiData Media & Informatie Technologie
aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de inhoud van dit bericht en
eventuele bijlagen in strijd is met de Wet of de goede zeden. Voor het geval
de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of organisatie is,
wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of
vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is en verzoeken wij u de
inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren. Dank voor uw
medewerking.

 

-------------------
(*) To unsubscribe, send a message with words 'unsubscribe xep-support'
in the body of the message to majordomo@renderx.com from the address
you are subscribed from.
(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service http://www.renderx.com/tos.html
Received on Thu Feb 10 08:05:40 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Thu Feb 10 2005 - 08:05:41 PST