RE: [xep-support] Using markers for headers

From: Henk Rutten <hrutten@grafidata.nl>
Date: Mon Sep 18 2006 - 06:51:27 PDT

Hi David

 

Which retrieve-boundary are you using in your <fo:retrieve-marker>?

It seems that you are using <fo:retrieve-marker
retrieve-boundary="page-sequence" ./>.

You could try <fo:retrieve-marker retrieve-boundary="document" ./> instead

 

 

Met vriendelijke groet,
  
Henk Rutten
GrafiData Deventer

------------------------------------------------
Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de personen of organisatie aan wie
het is gericht. Het bericht kan informatie bevatten die persoonlijk en
vertrouwelijk is. Tevens kan het informatie bevatten die niet
publiekstoegankelijk van aard is. GrafiData Media & Informatie Technologie
aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de inhoud van dit bericht en
eventuele bijlagen in strijd is met de Wet of de goede zeden. Voor het geval
de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of organisatie is,
wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of
vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is en verzoeken wij u de
inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren. Dank voor uw
medewerking.

  _____

Van: owner-xep-support@renderx.com [mailto:owner-xep-support@renderx.com]
Namens Dovid Zalkin
Verzonden: maandag 18 september 2006 15:40
Aan: xep-support@renderx.com
Onderwerp: [xep-support] Using markers for headers

 

Hi. I am creating a PDF document, in which the header of each page should be
the name of the chapter, or section (of a chapter), or subsection which
starts on that page. For example, if section 2.3 starts on page 17, then the
header on page 17 should contain the name of section 2.3. Deeper sections
are not displayed on the header. The problem is if there is no subsection
starting on a particular page: the desired behavior in such a case would be
for the name of the previous subsection to be displayed; however, what is
actually displayed is the name of the chapter. The problem seems to be that
if there is no marker which starts on the page then the marker reverts to
the first marker in the page-sequence. This seems to be the proper behavior
according to XSL-FO. What I want to know is if there is any way around this?
Even though on each page I want the first marker defined on the page, when
there is no marker defined on the page I want to use the last marker
previously defined.

Thank you,

 

David Zalkin
Technology Consultant
Tech-Tav Documentation Ltd.
+972 (0)57 313 8506

-------------------
(*) To unsubscribe, send a message with words 'unsubscribe xep-support'
in the body of the message to majordomo@renderx.com from the address
you are subscribed from.
(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service http://www.renderx.com/terms-of-service.html
Received on Mon Sep 18 06:55:37 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Mon Sep 18 2006 - 06:55:38 PDT