[xep-support] Postscript type 1 font embedding in pdf

From: Henk Rutten <hrutten@grafidata.nl>
Date: Wed Apr 06 2005 - 04:20:44 PDT

Hello,
 
When rendering a pdf with a postscript font embedding, the resulting pdf
looks fine on screen. However when printing to a postscript printer, instead
of spaces, dashes appear.
For example: "The quick brown fox" results in "The-quick-brown-fox".
Also some character combinations are printed with a negative font-stretch.
 
If we first render postscript and pass this postscript file to the Acrobat
Distiller, this problem doesn't occur.
 
Any ideas what's the reason of above behaviour?
 
I'm using XEP 4.1
 
kind regards,
 
Henk Rutten
GrafiData Deventer

------------------------------------------------
Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de personen of organisatie aan wie
het is gericht. Het bericht kan informatie bevatten die persoonlijk en
vertrouwelijk is. Tevens kan het informatie bevatten die niet
publiekstoegankelijk van aard is. GrafiData Media & Informatie Technologie
aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de inhoud van dit bericht en
eventuele bijlagen in strijd is met de Wet of de goede zeden. Voor het geval
de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of organisatie is,
wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of
vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is en verzoeken wij u de
inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren. Dank voor uw
medewerking.

 

-------------------
(*) To unsubscribe, send a message with words 'unsubscribe xep-support'
in the body of the message to majordomo@renderx.com from the address
you are subscribed from.
(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service http://www.renderx.com/tos.html
Received on Wed Apr 6 04:59:37 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Wed Apr 06 2005 - 04:59:40 PDT