RE: [xep-support] xsl:sort in apply-templates

From: Henk Rutten <hrutten@grafidata.nl>
Date: Fri Feb 25 2005 - 06:39:08 PST

Martin,

What if you remove the forward slashes within your sort:attribute select
<xsl:sort select="editor | author[1] " /> instead of <xsl:sort
select="//editor | //author[1] " />

Met vriendelijke groet,
 
Henk Rutten
GrafiData Deventer

------------------------------------------------
Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de personen of organisatie aan wie
het is gericht. Het bericht kan informatie bevatten die persoonlijk en
vertrouwelijk is. Tevens kan het informatie bevatten die niet
publiekstoegankelijk van aard is. GrafiData Media & Informatie Technologie
aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de inhoud van dit bericht en
eventuele bijlagen in strijd is met de Wet of de goede zeden. Voor het geval
de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of organisatie is,
wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of
vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is en verzoeken wij u de
inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren. Dank voor uw
medewerking.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: owner-xep-support@renderx.com [mailto:owner-xep-support@renderx.com]
Namens Martin Holmes
Verzonden: vrijdag 25 februari 2005 14:41
Aan: xep-support@renderx.com
Onderwerp: Re: [xep-support] xsl:sort in apply-templates

HI there,

For various (complicated) reasons, I wanted to use <xsl:sort> within
<xsl:apply-templates>, rather than inside an <xsl:for-each> But my main
problem is that it seems to be sorting all the authors first, then all the
editors; is there a way to have it combine the two keys (so that if there's
an editor, it'll use that; otherwise, it'll use the first author)?

Cheers,
Martin

Henk Rutten wrote:

>Hi Martin,
>
>Try following:
>
><xsl:template match="listBibl">
> <fo:block>
> <xsl:for-each select="biblStruct">
> <xsl:sort select="author|editor" />
> <xsl:value-of select="."/>
> </xsl:for-each>
> </fo:block>
></xsl:template>
>
>
>Met vriendelijke groet,
>
>Henk Rutten
>GrafiData Deventer
>
>------------------------------------------------
>Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de personen of organisatie
>aan wie het is gericht. Het bericht kan informatie bevatten die
>persoonlijk en vertrouwelijk is. Tevens kan het informatie bevatten die
>niet publiekstoegankelijk van aard is. GrafiData Media & Informatie
>Technologie aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de inhoud van dit
>bericht en eventuele bijlagen in strijd is met de Wet of de goede
>zeden. Voor het geval de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde
>persoon of organisatie is, wordt hierbij vermeld dat verdere
>verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht
>strikt verboden is en verzoeken wij u de inhoud niet te gebruiken en de
>afzender direct te informeren. Dank voor uw medewerking.
>
>
>-----Oorspronkelijk bericht-----
>Van: owner-xep-support@renderx.com
>[mailto:owner-xep-support@renderx.com]
>Namens Martin Holmes
>Verzonden: donderdag 24 februari 2005 21:19
>Aan: xep-support@renderx.com
>Onderwerp: [xep-support] xsl:sort in apply-templates
>
>Hi there,
>
>I'm processing a list of bibliography elements, like this:
>
><listBibl>
> <biblStruct>...</biblStruct>
> <biblStruct>...</biblStruct>
> <biblStruct>...</biblStruct>
></listBibl>
>
>I want to sort them by author or editor, but it doesn't seem to be working:
>
><xsl:template match="listBibl">
> <fo:list-block provisional-distance-between-starts="0"
>provisional-label-separation="0" space-before="0.25cm"
space-after="0.25cm">
> <xsl:apply-templates>
> <xsl:sort select="//author[1] | //editor[1]" />
> </xsl:apply-templates>
> </fo:list-block>
></xsl:template>
>
>Every variation I try of the select attribute has no effect at all; the
>elements are all processed in the order of the document. Can anyone see
>what I'm doing wrong here?
>
>Cheers,
>Martin
>
>______________________________________
>Martin Holmes
>University of Victoria Humanities Computing and Media Centre
>mholmes@uvic.ca martin@mholmes.com mholmes@halfbakedsoftware.com
>http://www.mholmes.com http://web.uvic.ca/hcmc/
>http://www.halfbakedsoftware.com
>
>-------------------
>(*) To unsubscribe, send a message with words 'unsubscribe xep-support'
>in the body of the message to majordomo@renderx.com from the address
>you are subscribed from.
>(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service
>http://www.renderx.com/tos.html
>
>-------------------
>(*) To unsubscribe, send a message with words 'unsubscribe xep-support'
>in the body of the message to majordomo@renderx.com from the address
>you are subscribed from.
>(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service
>http://www.renderx.com/tos.html
>
>

-------------------
(*) To unsubscribe, send a message with words 'unsubscribe xep-support'
in the body of the message to majordomo@renderx.com from the address you are
subscribed from.
(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service
http://www.renderx.com/tos.html

-------------------
(*) To unsubscribe, send a message with words 'unsubscribe xep-support'
in the body of the message to majordomo@renderx.com from the address
you are subscribed from.
(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service http://www.renderx.com/tos.html
Received on Fri Feb 25 07:13:49 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Fri Feb 25 2005 - 07:13:49 PST