[xep-support] Variable amount of data and different page layout

From: Safranek István <safranek.istvan@postabank.hu>
Date: Thu May 12 2005 - 06:10:56 PDT

Hi!

I have many XML with variable amount of data.

1st sample is a single page document: Main header, body, footer.
2nd sample is a double-page document: 1st page: Main header, body; 2nd page: Secondary header, body, footer.
3rd sample is a multi-page document: 1st page: Main header, body; 2nd and other pages: Secondary header, body; Last page: secondary header, body, footer.

Is there a way to create one XSL to generate the proper PDFs?

Safranek
____________________________________________________________________________________________________
Ez az e-mail és az összes hozzá tartozó csatolt melléklet titkos és/vagy jogilag, szakmailag vagy
más módon védett információt tartalmazhat. Amennyiben nem Ön a a levél címzettje akkor a levél
tartalmának közlése, reprodukálása, másolása, vagy egyéb más úton történő terjesztése,
felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben tévedésből kapta meg ezt az üzenetet kérjük azonnal
értesítse az üzenet küldőjét. Az Erste Bank Hungary Rt. (EBH) nem vállal felelőséget az
információ teljes és pontos - címzett(ek)hez történő - eljuttatásáért, valamint semmilyen késésért,
kapcsolat megszakadásból eredő hibáért, vagy az információ felhasználásából vagy annak
megbízhatatlanságából eredő kárért.

Minden e-mail üzenetet, melynek címzettje, illetve küldője az EBH vagy az EBH alkalmazottja,
hivatalosnak kell tekinteni, ezért ezen üzenetek EBH-n kívüli küldője vagy címzettje tudomásul
veszi és hozzájárul, hogy az üzenetekhez más banki alkamazott is hozzáférhet az EBH folytonos
munkamenetének biztosítása érdekében.

This e-mail and any attached files are confidential and/or covered by legal, professional or other
privilege. If you are not the addressee, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or
other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this
transmission in error please notify Erste Bank Hungary Rt. (EBH) immediately. EBH does not accept
liability for the correct and complete transmission of the information, nor for any delay or
interruption of the transmission, nor for damages arising from the use of or reliance on the information.

All e-mail messages addressed to, received or sent by EBH or EBH employees are deemed to be
professional in nature. Accordingly, the sender or recipient of these messages agrees that they
may be read by other EBH employees than the official recipient or sender in order to ensure the
continuity of work-related activities and allow supervision thereof.
____________________________________________________________________________________________________

-------------------
(*) To unsubscribe, send a message with words 'unsubscribe xep-support'
in the body of the message to majordomo@renderx.com from the address
you are subscribed from.
(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service http://www.renderx.com/tos.html
Received on Thu May 12 07:03:14 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Thu May 12 2005 - 07:03:17 PDT