RE: [xep-support] xsl:sort in apply-templates

From: Henk Rutten <hrutten@grafidata.nl>
Date: Fri Feb 25 2005 - 02:54:24 PST

Hi Martin,

Try following:

<xsl:template match="listBibl">
         <fo:block>
                 <xsl:for-each select="biblStruct">
             <xsl:sort select="author|editor" />
             <xsl:value-of select="."/>
          </xsl:for-each>
         </fo:block>
</xsl:template>

Met vriendelijke groet,
 
Henk Rutten
GrafiData Deventer

------------------------------------------------
Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de personen of organisatie aan wie
het is gericht. Het bericht kan informatie bevatten die persoonlijk en
vertrouwelijk is. Tevens kan het informatie bevatten die niet
publiekstoegankelijk van aard is. GrafiData Media & Informatie Technologie
aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de inhoud van dit bericht en
eventuele bijlagen in strijd is met de Wet of de goede zeden. Voor het geval
de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of organisatie is,
wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of
vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is en verzoeken wij u de
inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren. Dank voor uw
medewerking.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: owner-xep-support@renderx.com [mailto:owner-xep-support@renderx.com]
Namens Martin Holmes
Verzonden: donderdag 24 februari 2005 21:19
Aan: xep-support@renderx.com
Onderwerp: [xep-support] xsl:sort in apply-templates

Hi there,

I'm processing a list of bibliography elements, like this:

<listBibl>
         <biblStruct>...</biblStruct>
         <biblStruct>...</biblStruct>
         <biblStruct>...</biblStruct>
</listBibl>

I want to sort them by author or editor, but it doesn't seem to be working:

<xsl:template match="listBibl">
         <fo:list-block provisional-distance-between-starts="0"
provisional-label-separation="0" space-before="0.25cm" space-after="0.25cm">
                 <xsl:apply-templates>
                         <xsl:sort select="//author[1] | //editor[1]" />
                 </xsl:apply-templates>
         </fo:list-block>
</xsl:template>

Every variation I try of the select attribute has no effect at all; the
elements are all processed in the order of the document. Can anyone see what
I'm doing wrong here?

Cheers,
Martin

______________________________________
Martin Holmes
University of Victoria Humanities Computing and Media Centre mholmes@uvic.ca
martin@mholmes.com mholmes@halfbakedsoftware.com http://www.mholmes.com
http://web.uvic.ca/hcmc/ http://www.halfbakedsoftware.com

-------------------
(*) To unsubscribe, send a message with words 'unsubscribe xep-support'
in the body of the message to majordomo@renderx.com from the address you are
subscribed from.
(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service
http://www.renderx.com/tos.html

-------------------
(*) To unsubscribe, send a message with words 'unsubscribe xep-support'
in the body of the message to majordomo@renderx.com from the address
you are subscribed from.
(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service http://www.renderx.com/tos.html
Received on Fri Feb 25 03:29:06 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Fri Feb 25 2005 - 03:29:06 PST