[xep-support] Re: [Fwd: BOUNCE xep-support@renderx.com: Non-member submission from ["Henk Rutten" <hrutten@grafidata.nl>]]

From: Ashot Darbinian <ashot@zenteq.am>
Date: Sun Dec 12 2004 - 23:50:10 PST

Dear mr. Rutten,

hrutten@grafidata.nl has been added to xep-support mailing list.
No action is required on your part.

Best regards
Ashot Darbinyan mailto:ashot@zenteq.am
RenderX

Henk Rutten wrote:
> Dear mr. Darbinyan,
>
> I am trying to subscribe to the xep-support mailing list.
> I've posted three times the mail with the confirmation, but all I receive is
> another mail asking me to:
>
> auth 1f2e730af98ddfcb1bece50cd5dd724a subscribe xep-support
> **** Your request to majordomo@renderx.com:
> ****
> **** subscribe xep-support hrutten@grafidata.nl
> ****
> **** must be authenticated. To accomplish this, another request must be
> **** sent in with an authorization key, which has been sent to:
> **** hrutten@grafidata.nl
> ****
>
> and I receive another mail to subscribe again, and so on ...
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Henk Rutten
> GrafiData Deventer
>
> ------------------------------------------------
> Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de personen of organisatie aan wie
> het is gericht. Het bericht kan informatie bevatten die persoonlijk en
> vertrouwelijk is. Tevens kan het informatie bevatten die niet
> publiekstoegankelijk van aard is. GrafiData Media & Informatie Technologie
> aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de inhoud van dit bericht en
> eventuele bijlagen in strijd is met de Wet of de goede zeden. Voor het geval
> de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of organisatie is,
> wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of
> vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is en verzoeken wij u de
> inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren. Dank voor uw
> medewerking.
>
>
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Ashot Darbinian [mailto:ashot@zenteq.am]
> Verzonden: maandag 13 december 2004 8:02
> Aan: hrutten@grafidata.nl; support@renderx.com
> Onderwerp: [Fwd: BOUNCE xep-support@renderx.com: Non-member submission
> from ["Henk Rutten" <hrutten@grafidata.nl>]]
>
>
> Dear Mr. Rutten,
>
> your message bounced from xep-support mailing list because your current
> email address (hrutten@grafidata.nl)
> is not subscribed to it. Only subscribers may post. Subscription
> instructions and list archives can be found at
> http://www.renderx.net/Content/support/
>
> Your message has been forwarded to RenderX support service.
>
> Ashot Darbinyan
> RenderX
>
> -------- Original Message --------
> Subject: BOUNCE xep-support@renderx.com: Non-member submission from
> ["Henk Rutten" <hrutten@grafidata.nl>]
> Date: Sun, 12 Dec 2004 23:32:41 -0800 (PST)
> From: owner-xep-support@renderx.com
> To: xep-support-approval@renderx.com
>
>
> From: "Henk Rutten" <hrutten@grafidata.nl>
> To: <xep-support@renderx.com>
> Subject: within-last-column
> Date: Mon, 13 Dec 2004 08:17:09 +0100
>
>
> Hi,
>
> In previous documentation about XEP, there was an extension called:
> "rx:footnote-area-placement". XEP version 3.8 doesn't support this
> extension.
> Is this extension deleted, or is it supported in version 4.1?
>
> kind regards,
>
> Henk Rutten
> GrafiData Deventer
> ------------------------------------------------
> Dit e-mailbericht is slechts bestemd voor de personen of organisatie aan wie
> het is gericht. Het bericht kan informatie bevatten die persoonlijk en
> vertrouwelijk is. Tevens kan het informatie bevatten die niet
> publiekstoegankelijk van aard is. GrafiData Media & Informatie Technologie
> aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de inhoud van dit bericht en
> eventuele bijlagen in strijd is met de Wet of de goede zeden. Voor het geval
> de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of organisatie is,
> wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of
> vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is en verzoeken wij u de
> inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren. Dank voor uw
> medewerking.
>
>
-------------------
(*) To unsubscribe, send a message with words 'unsubscribe xep-support'
in the body of the message to majordomo@renderx.com from the address
you are subscribed from.
(*) By using the Service, you expressly agree to these Terms of Service http://www.renderx.com/tos.html
Received on Mon Dec 13 01:40:42 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Mon Dec 13 2004 - 01:40:44 PST